Sunday, December 9, 2012

Hoping this treatment is almost over.

It's been over a month since Martin has been taking this rat poison treatment, alongside of his normal chemotherapy. It was supposed to have been over by now. A few days ago, we received some new results that showed that this treatment wasn't working, and that he would have to continue it through for at least another week.Už je to přes měsíc, co Martin nastoupil krom běžné chemoterapii i léčbu „krysím jedem“. Tato léčba měla být touto dobou už u konce, ale před pár dny jsme obdrželi nové výsledky testů. Ukázaly, že léčba nezabírá a proto se bude v této léčbě dále pokračovat a to nejméně další týden.It has been a long week....continuing to take something that you know hasn't worked yet is harder than taking something that you know is working. The side effects were also getting very uncomfortable, almost unbearable. On Thursday, martin had an unplanned meeting with the doctor, and learned that uncomfortable side effects were from the combination of two chemo therapies. Thankfully, as a result Martin 'only' has to take the poison treatment, no more morning and evening chemo pills. These past two or three days have been much more pleasant. We even went for a short walk with some good friends, Nina and Andre yesterday in Stromovka. I didn't think that would be possible at the beginning of the week!Byl to dlouhý týden …. je těžší pokračovat v léčbě, která ještě nezabrala, než v léčbě o které víte, že už začala fungovat. Vedlejší příznaky byly nepříjemné až nesnesitelné. Doktor během neplánované čtvrteční prohlídky rozhodl, že vedlejší účinky jsou následkem kombinace chemoterapií, které měl  Martin třikrát denně. Ranní a večerní chemo prášky byly vysazeny, zůstává jen kapání jedu.  Poslední dva, tři dny byly mnohem lepší, dokonce tak, že jsme mohli jít s našimi dobrými přáteli Ninou a Andreem na krátkou procházku do Stromovky. Na začátku týdne by mě ani nenapadlo, že by to bylo možné.But tomorrow, Monday, he will have a blood and a bone marrow test and we will see what the next step is. Hopefully, the numbers will show no bad cells and we can have a nice long rest from any kind of aggressive treatment. At this point, I have no idea what will happen if the results remain the same as this last week. I guess either continue this treatment, or something else.Zítra, v pondělí jde Martin znovu na testy krve a kostní dřeně, na základě kterých se uvidí jaký bude další postup. Doufám, že výsledky neobjeví žádnou „špatnou“ buňku a my tak budeme moci mít pauzu od jakékoliv agresivní léčby. V tuto chvíli ani nevím, jak by se postupovalo dál pokud budou výsledky stejné jako minulý týden. Nejspíše by se pokračovalo dál ve stávající léčbě, nebo by se zvolila nějaká jiná.
I am trying to stay cool about it, but it's not easy. Martin isn't feeling well tonight. I think all of us, including the girls are a bit on edge. It is snowing so quietly and beautifully outside. I'm trying to wait just as peacefully.Snažím se zůstat v pohodě, ale není to jednoduché. Martin se necítí dnes večer dobře. Myslím, že všichni jsme trochu v situaci kdy pomalu nevíme jak dál. Venku právě padá sníh, tak tiše a nádherně. Snažím se čekat taky tak klidně.
If you have a few moments to think of us and talk to God on our behalf, ask Him for peace, real rest and patience. And not to lose hope, regardless of the results tomorrow.Jestli máte chvilku, tak na nás myslete a modlete se k Bohu naším jménem, žádejte Ho o pokoj, opravdový odpočinek a trpělivost. A taky abychom neztratily naději bez ohledu na to jaké budou výsledky zítřejších testů.We'll keep you posted. Thanks for EVERYTHING!!Budeme vás informovat. Díky za VŠECHNO !!!


Thank you Filip Šimáček for the translation. 

1 comment:

  1. cancer is the worst. "rat poison" sums it up. i'm so sorry you have to walk through this. it feels like a sickness that no one should have to endure.

    praying for you all in virginia tonight.

    -katherine (smith) edwards, in charlottesville

    ReplyDelete