Wednesday, December 12, 2012

They are still there.


We got a call from the doctor this morning with results from Martin's blood and bone marrow tests. The cancer cells are still there in his bone marrow. They are still there. The doctor said that they are minimal, but still there.


Dnes ráno nám zavolali z nemocnice ohledně Martinových výsledků testů krve a kostní dřeně. Rakovinové buňky v jeho kostní dřeni stále ještě jsou. Stále tam jsou. Doktor říká, že jejich množství je minimální, ale jsou tam.
Martin went back in to start the daily doses of the poison treatment this afternoon. He has to go for 8 days. That is his (our) next countdown and then the doctors will see what's next.


Martin se tedy dnes odpoledne vrátil k obvyklé léčbě denní dávkou jedů. Musí proto  dalších 8 dní chodit do nemocnice. To je pro něj (nás) další odpočítávání a po těch osmi dnech nám doktoři budou schopni říct co dál. 
We just had two days of NO HOSPITAL and Martin enjoyed them a lot. Mia unfortunately has had a cough so we kept her home, but she and Martin have had a lot of fun. And he has taken Sofia to skolka both mornings which is a big WIN for everyone.

Měli jsme jen dva dny BEZ NEMOCNICE a Martin si je moc užil. Naneštěstí, Mia zrovna dostala kašel, takže jsme s ní byli doma, ale s Martinem si užili spoustu zábavy. A dokázal odvést Sofii obě dvě rána do školky, což je  pro nás všechny velké vítězství.


This is the season for countdowns and waiting. We aren't looking farther than 8 days. Even as I type this, I feel disappointed but not devastated. I am certain that is from being held in prayer all around the world today. Thank you.


Tohle je období odpočítávání a čekání. Nedohlédneme dále než za těch osm dní. I teď, když to píšu, si připadám zklamaná, ale ne zničená. Jsem si jistá, že  je to díky tomu, že za nás dnes po celém světě modlíte. Děkuji


THANKS KLARA FLEKOVA!!!!

No comments:

Post a Comment