Thursday, November 21, 2013

An army of support

As always, your love and support and prayers for us are overwhelming. We cannot say enough what a gift it is to be loved and prayed for by AN ARMY! Thank you.

Yesterday was one of those days when we honestly felt like we really had an army behind us taking care of things and before us preparing the way. As mysterious as prayer is, I do believe that's what happened today. Specific prayers were answered, worries were calmed and we made it through another day. Giving God all of the glory.

Martin didn't have to have a lumbar puncture/chemo injection in his spine!
We met with the radiation doctor and received the plan for the next 2.5 weeks. It feels right and good.
Sofia went to a birthday party of one of her friends from school and Mia had quality time with Martin's mom. Both had huge smiles today. Although Martin was still in pain most of the day from Monday's treatment (and Tuesday's), it is starting to lift. And I am encouraged in my spirit.

So grateful to have a whole paragraph of answered prayers/miracles. (there are actually even more I could share). These grow our faith. We are challenged and changed to believe. and believe. and believe again. You are a part of it, and we say 'thanks!'

So today was only arsenic. Friday he has another check up to make sure everything is set for the radiation treatment  that should begin on Monday. Arsenic over the weekend and until he gets a good blood/bone marrow test. Please pray that he will have good test results so next week will be ONLY radiation.

and continue to pray for peace and rest for all of us. the real kind that only comes from Jesus.

once again, thanks and love! Jane


Jako vždy, vaše láska a podporující modlitby jsou pro nás nesmírné. Nemohu ani vyjádřit jaký je to dar být tak milováni a podporováni modlitbami. A to takovou armádou! Děkuji.

Včera to byl jeden z těch dnů, kdy jsme opravdu cítili, jako bychom za sebou měli armádu, starající se o vše a připravující cestu. Tak záhadná je modlitba a já věřím, že právě tím to bylo. Specifické modlitby se naplnily a starosti byly zklidněny, dostali jsme se skrz další den. Všechna chvála pánu!

Martin nedostal chemoterapeutickou injekci do páteře! Měli jsme konzultaci s doktorem ohledně ozařování a máme plán na další 2,5 týdny. Cítíme že je to správné a dobré.
Sofia šla na narozeninovou oslavu jedné ze svých kamarádek a Mia si užila krásný čas s Martinovou mamkou. Obě dnes měly na tváři obrovské úsměvy. I přesto, že byl Martin po celý den v bolestech ze svého ošetření v pondělí (i úterý), začíná být lehčeji.
A já jsem ve své duši povzbuzena.

Jsem tak vděčná, že máme celý odstavec zodpovězených modliteb/zázraků. Je jich vlastně mnohem víc, o kterých bych vám mohla vyprávět. Ty posilují naši víru. Jsme vyzívání věřit a věřit a věřit. Vy jste toho součástí a my říkáme "děkujeme!"

Takže dneska byl jenom arsén. V pátek další vyšetření, které ukáže jestli je vše v pořádku pro ozařování, které by mělo začít v Pondělí. Arsén ještě o víkendu, než bude proveden test kostní dřeně. Prosím modlete se za dobré výsledky a aby následující týden bylo POUZE ozařování!

Prosím pokračujte v modlitbách za pokoj a klid pro nás všechny. Ten opravdový, který přichází jen od Ježíše.

Ještě jednou s láskou a díky, Jane

thank you Veronika for translation!

1 comment:

  1. Thanks for the update. We love you guys and are reminded to pray for you.
    Ruth and Clay

    ReplyDelete