Tuesday, November 19, 2013

Hello friends and family,
I just want to send out a quick note (a longer post/update is on the way) asking those of you who pray to pray for tomorrow.

Martin is meeting with the doctor tomorrow (Wednesday) about the next step of his treatment, but right now he is in a lot of pain from the lumbar punctures and chemo injections into his spine together with the arsenic. We pray that he wouldn't have to have another puncture tomorrow and that the doctors would come up with the right order of things.

We have had some really good, real conversations with the Sofia and Mia about cancer, Martin's leukemia and his upcoming hospital stay. Although they have been truly amazing and brave and sensitive, we can see their little worlds shaking. Please pray for peace. and patience.

We continue to trust and to believe and are holding on tightly to the Lord and each other. Every day is hard, but we rejoice and rest in God's faithfulness.

Many thanks and lots of love, Jane

translation on the way!!


Ahoj Přátelé a rodino!
Chtěla bych podat rychlou zprávu (delší a podrobnější je na cestě) a poprosit ty z vás, kteří se mohou na zítra modlit.

Martin má zítra schůzku se svým doktorem (středa) ohledně dalších kroků léčby, ale nyní má mnoho bolestí díky injekčním vpichům a chemickým injekcím do jeho páteře zároveň s ošetřením arsenem. Modlíme se, abychom zítra nemuseli mít další vpichy a aby doktoři měli moudrost při rozhodování o dalších krocích léčení.

Měli jsme několik velmi dobrých rozhovorů se Sofií a Miou o rakovině, Martinově leukémii a o jeho nastávajícím pobytu v nemocnici. I když byli opravdu výborně statečné a citlivé, vidíme, že i malá slova s nimi otřásají. Prosím modlete se za trpělivost.

Nadále důvěřujeme Bohu, věříme a pevně se Ho a sebe samých držíme. Každý den je těžký, ale radujeme se z Božího klidu a věrnosti.

Mnoho díků a lásky, Jane

thank you Veronika Kristufova for the translation!

3 comments:

  1. Praying for all of you, but specifically for my sweet little girls...love you 'fia and Mia.

    ReplyDelete
  2. praying for all of you with the rest of my family!

    ReplyDelete