Tuesday, December 13, 2011

addendum to 12 Dec prayer requests

I wanted to pass along a message I received from Martin this morning, so you could know better how to pray for him today...along with requests from the post before.

Chtěla jsem se s vámi podělit o zprávu, kterou jsem dostala od Martina dnes ráno, abyste lépe věděli, jak se za něj modlit… společně s prosbami o kterých jsem psala naposledy.

This morning he is uncomfortable. After a not so restful night martin woke up with a lot of the side effects of the previous chemotherapy.
Dry mouth, the blister on his lip is now painful, swallowing is really hard. He also started caughing and his stomach is upset.
The tooth pain is at a stable 5 out of 10, but because of sleeping in a upright position his back is hurting in the morning and causing a minor headaches.

Dnes ráno se necítí dobře. Po noci, během které si pořádně neodpočinul, se probudil a začaly ho trápit různé vedlejší účinky chemoterapie.

Sucho v ústech, puchýř na rtu, který teď hodně bolí, těžko se mu poklyká. Začal také hodně kašlat a bolí ho břicho.

Intenzita bolesti zubu je 5 z 10, protože spí na posteli, jejíž část pod hlavou je hodně vysoko zvednutá, rozbolela ho záda a z toho dostává bolesti hlavy.

Please pray that these don't lead to anything and that we continue to trust the Lord.

Prosím modlete se, aby nic z toho nevedlo k žádným závažným komplikacím a za naši důvěru v Pána.

I read this yesterday in the 'Jesus Calling' devotional.
'I (God) am taking care of you. Feel the warmth and security of being enveloped in My loving presence. Every detail of your life is under My control. Moreover, everything fits into a pattern for good, to those who love Me and are called according to My design and purpose....If you could only see how close I am to you and how constantly I work on your behalf, you would never again doubt that I am wonderfully caring for you. This is why you must live by faith, not by sight; trusting in My mysterious majestic presence.'

Romans 8:28, 2 Corinthians 5:7, 1 Peter 5:7

Včera jsem četla v knize 'Jesus Calling'

'Já (Bůh) se o tebe starám. Můžeš cítit teplo a bezpečí mé milující přítomnosti, kterou tě obklopuji. Každý detail tvého života je pod mou kontrolou. Všechno zapadá do sebe pro dobro těch, kteří mě milují a kteří jsou povoláni tak, jak jsem to zamýšlel. Kdybys jen viděl, jak jsem ti blízko a jak se neustále snažím dělat věci pro tvé dobro, už bys nikdy nepochyboval o mé úžasné péči o tebe. Proto musíš žít vírou, ne skrze skutky, věřit v mou úžasnou přítomnost. '

Římanům 8:28, 2. Korintským 5:7, 1. List Petrův 5:7


thanks Nina, for the translation :)

No comments:

Post a Comment